Dràma ùr ri fhaicinn stèidhichte air na sgeulachdan aig Niall Rothach

Nise leis na co-fharpaisean uile seachad airson an latha - an-dràsta fhèin air àrd-ùrlar an Lanntair tha cothrom ann dràma ùr fhaicinn a tha stèidhichte air na sgeulachdan aig Niall Rothach.

Chaidh an Rothach againne a thadhail air na cleasaichean agus iad ag ullachadh airson na h-oidhche nochd.

Air fhoillseachadh