Farpaisean pìobaireachd a' Mhòid ann an Uibhist aig an deireadh sheachdain

Bha farpaisean pìobaireachd ann an Uibhist a-measg na ciad fharpaisean aig a' Mhòd air an deireadh sheachdain.

Ged nach robh ach triùir a' farpais a-measg nan inbheach, bha gu leòr a' gabhail pairt anns na farpaisean òigridh.

Tha Andreas Wolff ag aithris.

Air fhoillseachadh