Dealbhan bhon a chaidh i air na creagan gus an do dh'fhalbh i

Dealbhan dhen Transocean Winner a chaidh air na creagan air Traigh Dhail Mhòir air an 8mh Lùnasdal gus robh i deiseil son falbh às an Loch a Tuath.

Air fhoillseachadh