Deich bliadhna bho chaidh Aonadh Creidis HI-Scot a stèidheachadh ann an Steòrnabhagh.

Tha deich bliadhna a-nis bhon a chaidh Aonadh Creidis Hi-Scot a stèidheachadh ann an Steòrnabhagh.

San ùine sin thug e seachad iasadan luach còrr agus ochd milean not.

Tha còrr agus dà mhìle gu leth ball aig a' bhuidhinn sa cheann a tuath air fad - ach thathar an dòchas gun tìg fàs air a' bhallrachd mar thoradh air làrach lìn ùr.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh