Cosnaidhean ùr an Tom an t-Sabhail agus Gleann Lìobhait

Thèid còig obraichean a shanasachd ann an Tom an t-Sabhail agus Gleann Lìobhait as dèidh na naidheachd gu bheil an sgire air taic-airgid de chòrr is dà mhillean not fhaighinn bhon Channchur Nàiseanta gus leasachadh a thoirt air an sgìre.

Thathar an dòchas gur e toiseach tòiseachaidh tha seo agus gun toir e togail de dh'eaconamaidh na sgìre - mar a tha Karen Elder ag aithris.

Air fhoillseachadh