Farpais ùr snucair air tòiseachadh

Tha sreath de farpaisean ùra snucair a' tòiseachadh an t-seachdain seo is duais £1m ann ma bhuannaicheas neach na ceithir dhiubh.

Tha an 'Home Series' a' toirt a-steach farpaisean ann an Sasainn, a' Chumrigh, Èirinn a Tuath agus an Alba - bho fharpais fhosgailte Shasainn ann am Manchester, tha tuilleadh aig Calum Dòmhnallach.