Dòchas do dh' iomairt SOS NHS

Tha a' bhuidheann SOS NHS ag ràdh gun lean an iomart son sgrùdadh neo-eisimealach air atharrachaidhean ri seirbhisean slàinte an Eilein Sgitheanaich.

Tha seo às dèidh do Chomataidh nan Ath-Chuingean Poblach aig Pàrlamaid na h-Alba a ràdh gun iarr iadsan air an Riaghaltas beachdachadh air panal sgrùdaidh neo-eisimealach a stèidheachadh.

Seo Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh