Seirbhis-adhair "an ceann dà bhliadhna"?

Ghabhadh seirbhis-adhair dhan Eilean Sgitheanach a stèidheachadh taobh a-staigh dà bhliadhna, a-rèir aithisg le Comhairle na Gàidhealtachd.

Tha an aithisg sgrùdaidh, ris an do chur comhairlaichean taic an-diugh, ag ràdh gum faodadh buannachd eaconomaigeach a bhi fada nas àirde na cosgais na seirbhis, thar deich bliadhna fichead.

Tha an aithris seo aig Calum MacIlleathain.

Air fhoillseachadh