mneTV a' sguir a dhèanamh phrògraman Gàidhlig

Thuirt a' chompanaidh chraolaidh mneTV nach eil iad gu bhith an sàs tuilleadh ann an prògraman Gàidhlig an dèidh dhan chùmhnant aca le MG ALBA thighinn gu ceann san Ògmhìos an ath-bhliadhna.

Ged a tha iad ag ràdh nach eil a' chompanaidh a' dùnadh - cha tèid cùmhnantan an 17 duine a tha ag obair dhaibh ùrachadh as t-samhradh.

Tha tuilleadh aig Ailean MacLeòid.

Air fhoillseachadh