Peairt ag amas air inbhe shònraichte

Tha baile Pheairt air tagradh oifigeal a' chuir a-steach airson inbhe Cathair-bhaile Chultarail Bhreatainn son 2021.

Bha tachartasan sa bhaile Dihaoine agus a' Chomhairle ag ràdh gum faigheadh turasachd agus an eaconomaidh buannachd mhòr ma shoirbhicheas leotha.

Air fhoillseachadh