Eòlaichean saoraidh ann an Leòdhas

Tha sgioba bheag de luchd-saoraidh air a dhol air bòrd a' chlàir-ola a chaidh air na creagan air taobh siar Leòdhais Diluain.

Ni iad a-nis rannsachadh air dè milleadh a chaidh a dheanamh air a' chlàr - gus am faic iad an gabh a chuir a-mach gu muir a-rithist.

Seo Aonghas Dòmhnallach.