Stiùireadh rathaid do luchd-turais

Meadhan an t-samhraidh agus tha seàsan turasachd na Gàidhealtachd 's nan Eilean aig àrda.

Aon dòigh air sin a dhearbhadh se a bhith a' dol air na rathaidean - agus mòran dhiubh gu math nas trainge le carbadan.

Do mhòran luchd-turais, seo a' chiad turas aca air rathaidean singilte, rud a tha uaireanan a' sàrachadh luchd-cleachdaidh nan rathaidean air fad.

Tha Calum Mac'Illeathain a' rannsachadh an fhiosrachaidh a tha ri fhaotainn airson draibhearan a chuideachadh...