Flataichean ùra air màl reusanta an Ach Ille Bhuidhe

Tha coimhearsnachd air taobh siar Rois air seann taigh-sgoile na sgìre a cheannach 's iad a' dol a dhèanamh flataichean dheth air màl reusanta.

Tha bliadhnaichean bho nach robh tidsear a' fuireach ann an taigh-sgoile Ach Ille Bhuidhe.

Tha muinntir an àite a-nis a' dol ga chleachadh do dhaoine òga na sgìre, seach coigreach taigh-samhraidh a dheanamh dheth.

Tha Dòmhnall Moireasdan ag aithris.

Air fhoillseachadh