Caisteal Leòdhais ga fhosgladh

Dh'fhosgail Caisteal Leodhais dhan a' mhòr-shluagh Diardaoin, an dèidh obair-leasachaidh a chosg £19m.

Am measg nan goireasan, tha taigh-tasgaidh ùr is àite-bìdhe.

Tha àite ann cuideachd airson tachartasan leithid bainnsean.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris à Steòrnabhagh.

Air fhoillseachadh