Tuath Gaoithe Steòrnabhaigh

Dh'fhaodadh buannachd cho mor ri £900,000 a bhith ann dhan choimhearsnachd bho Thuath Gaoithe Steòrnabhaigh, a rèir na companaidh a tha air cùlaibh an sgeama.

Tha iad air sgrùdadh fhoillseachadh air ciamar a dh'fhaodadh an t-airgead a chur gu feum.

Thèid urras coimhearsnachd a stèidheachadh airson an t-airgead a làimhseachadh.

Tha Dòmhnall MacLaomainn ag aithris.

Air fhoillseachadh