Rèis Hiort

Tòisichidh a' chiad rèis-bhàtaichean a Hiort Dihaoine.

Tha 31 bàta a' seòladh à Uibhist a Tuath 's a' dol 100 mile a-mach mu thimcheall Hiort agus air ais gu Loch nam Madadh.

Tha an dàrna leth a' rèiseadh agus cuid eile dìreach a' dol air chuairt.

Tha Ailean MacLeòid ag aithris.