Cùmhnant Chal Mac: Beachd Sgitheanach

Tha Cal Mac air cùmhnant nan seirbhisean aiseig dha na h-Eileanan agus air Cluaidh, a ghlèidheadh.

Chàidh an naidheachd a dhearbhadh Diardaoin leis a' Phriomh Mhinistear Nicola Sturgeon.

Le beachdan às an Eilean Sgitheanach, tha Calum Macilleathain ag aithris...