Ìsleachadh air ìrean reic uisge beatha

Thàinig ìsleachadh air na chaidh a reic de dh'uisge beatha ann am margaidean thall thairis an uiridh.

Chur Comann Uisge Beatha na h-Alba coire air cho cugallach 's a tha margaidhean na cruinne.

Tha comharran dòchais ann ge ta, mar a tha Doneil MacLeòid ag aithris...