Manifesto nan Lib Deamach

Dh'fhoillsich na Lib Deamaich am manifesto aca airson taghadh na Pàrlamaid Albannaich le gealltanas cruth atharrachadh a thoirt air foghlam ann an Alba agus cùram cloinne leasaichte.

Tha iad ag ràdh gun tèid pàigheadh airson nam polasaidhean foghlaim aca le leth bhillean nòt a thèid a thogail bhon àrdachadh air cìsean cosnaidh don h-uile neach ann an Alba.

Air fhoillseachadh