Agallamh: Am Pàrtaidh Làbarach

Tha sinn air a bhith a' toirt sùil air carson a tha na diofar phàrtaidhean a' smaoineachadh gur iadsan as fheàrr a fhreagradh air muinntir na Gàidhealtachd 's nan Eilean.

Tha Dòmhnall Moireasdan a' cuir na ceist sin air a' Phàrtaidh Làbarach.