Sùil air: Eilean Leòdhais

Tha taic do Phàrtaidh Nàiseanta na h-Alba air a bhith làidir anns na h-Eileanan Siar thairis air na bliadhnaichean mu dheireadh.

Aig an taghadh Albannach an ath-mhìos, bidh iad ag amas air an taic sin a chumail le pàrtaidhean a leithid nan Lib Deamach agus nan Làbarach a' feuchainn ris an taic a chaill iad fhaighinn air ais.

Aig a' cheart ám tha na Tòraidhean misneachail gun dèan iadsan math.

Le barrachd seo Ruaraidh Rothach.