Ainmean àite Gàidhlig gan cruinneachadh

Bha ainmean aig na Gàidheil a-riamh airson iomadach tom, creag agus camas nach deach a chlàradh a-riamh.

Ach tha pròiseact a thòisich muinntir Shìldeig agus Thoirbheartan air na ceudan ainmean àite mun cuairt air Loch Toirbheartan a chruinneachadh còmhla agus a chlàradh mus tèid an call.