Ghlìb Cheòis ann an làmhan na coimhearsnachd

Tha muinntir Ghlìb Cheòis air na Lochan ann an Leòdhas air an oighreach a cheannachd dhan choimhearsnachd.

Fhuair iad taic bho Stòras Fearann na h-Alba am measg eile, agus 's e companaidh earranta a bhios a-nis a' ruith na h-oighreachd às leth na coimhearsnachd.

Tha Ruairidh Rothach ag aithris.

Air fhoillseachadh