Cìobair a' leigeal dheth a dhreuchd aig 83

Leigidh fear a bha na chìobair fad iomadh bliadhna air Ghàidhealtachd dheth a dhreuchd aig deireadh na mìos, an dèidh 43 bliadhna.

Tha Dòmhnall Macleòid air a bhith ag obair dha teaghlach às an Danmhairc a tha am measg an fheadhainn as beartaiche san t-saoghal.

Ach tha Dòmhnall, a bhuinneas do Ratharsair, a-nis 83, agus 's fhada bho bha a bhean, Anna, ag iarraidh gun gluaiseadh iad gu àite far a bheil barrachd ghoireasan.

Air fhoillseachadh