Ath-leasachadh air bùth nan Siosalach

Tha bùth ann an Inbhir Nis a' sireadh cuideachaidh gus £2m a thogail airson obair-càraidh a dhèanamh air fear dhe na togalaichean aca.

Tha bùth nam fèileadh aig na Siosalaich air Sràid a' Chaisteil airson goireas-turasachd a dhèanamh dhan togalach ri taobh na bùtha.

Tha Karen Elder ag aithris.