Co-labhairt nam meadhanan

'S dòcha nach fhada gum bi cothrom aig daoine prògraman a choimhead air BBC Alba gun fo-thiotalan loisgte, a rèir MG Alba.

Tha a' bhuidheann a' coimhead an-dràsta air ciamar a ghabhadh a dhèanamh.

Bha craoladh na Gàidhlig ga dheasbad aig co-labhairt ann an Dùn Èideann Dimàirt.

Tha iomart làidir a' dol cur às dha fo-thiotalan loisgte air BBC Alba.

Air fhoillseachadh