"Taigh a' Mhuirt" ga sgrùdadh

Tha Urras Nàiseanta na h-Alba a' sgrùdadh seann làraich-thaighe 's iad an amharas gu bheil ceangal aige ri Murt Ghlinne Comhann.

Tha arc-eòlaichean den bharail gu bheil an tobhta faisg air Achadh Thriachatain a' dol air ais gu àm a' mhuirt ann an 1692.

Chaidh Andreas Wolff a choimhead air an làraich.