Molaidhean iasgairean nan Eilean Siar

Chuir iasgairean nan Eilean Siar molaidhean gu Riaghaltas na h-Alba mu a bhith ag atharrachdh na h-amanan a tha cuid de na h-iolachan èisg mu na h-Eileanan dùinte.

Tha iad ag ràdh gu bheil cùisean air atharrachadh gu mòr bhon a' chaidh na riaghailtean a dhealbhachadh bho chionn deich bliadhna fichead.

Seo Aonghas Dòmhnullach.

Air fhoillseachadh