Taic do Phlana Ghàidhlig

Tha Comhairle Siorrachd Obar Dheathain air gabhail ri cuid de mholaidhean Bhòrd na Gàidhlig a thaobh a' phlana Ghàidhlig aca.

Bha cuid de chomhairlichean ag ràdh nach b'fhiach sgillin a chosg air a' chànain.

Air a' cheann thall, chuir 34 taic ris a' phlana le 29 na aghaidh.