Ceistean mu chuotathan iasgaich

Ged a tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gur e bliadhna ghealltanach a tha tighinn airson an iasgaich, tha iasgairean air an taobh siar ag ràdh gu bheil ceistean is cunnartan fhathast mu choinneamh a' ghnìomhachais.

Tha cuotathan ag èiridh san fharsaingeachd, ach le casg air èisg mharbh a thilgeil air ais dhan mhuir, tha ceist ann dè thachras do dh'iasg nach gabh reic - agus dè a nì sin air cuotathan èisg a tha tearc co-dhiù?

Air fhoillseachadh