Rugbaidh a' fàs an Leòdhas

Tha barrachd 's barrachd òigridh a' dol an sàs an rugbaidh ann an Leòdhas, 's oidhirp shònraichte ga dèanamh le Sgoil MhicNeacail air tuilleadh chloinne a thàladh chun na spòrs.

Ged a tha duilgheadas ann fhathast geamaichean a chur air adhart air Tìr-Mòr, tha sgiobaidhean aig diofar ìrean ann a-nis, a' cur ri misneachd son an àm ri teachd.

Air fhoillseachadh