Steòrnabhagh an Lionra an MCA

Chaidh maor-chladaich Steòrnabhaigh an lùib lionra nàiseanta a nì tuilleadh co-obrachaidh eadar ionadan èiginn agus teasargainn.

Thuirt Buidhean-ghnìomhna na Mara is nam Maor-cladaich, an MCA, nach toir an t-atharrachadh seo buaidh air an t-seirbheis a tha na maoir-chladaich a' toirt seachad.