Iarrtas maill a chuir air planaichean MPA

Thuirt Ball Pàrlamaid nan Eilean Siar gu bheil pàirt dhan riaghaltas ann an Holyrood nach eil a' toirt for air beachdan mhuinntir nan eilean a tha air cur an aghaidh planaichean airson sgìrean glèidhte mara.

Dh'iarr Aonghas Brianan MacNèill gun deadh stad a chuir air na planaichean gus an aontaich Riaghaltas na h-Alba dè na cumhachdan ùra a tha iad a' toirt dha na h-Eileanan.

Thèid Bile nan Eilean tro Phàrlamaid na h-Alba a dh'aithghearr.

Bhruidhinn Angela Nic'Illeathain ri Mgr MacNèill.

Air fhoillseachadh