Plana Gàidhig Poilis Alba ga chàineadh

Rinnear càineadh agus chuirear dìon air molaidhean Poilis Alba agus Ùghdarras Poilis na h-Alba plana Gàidhlig a chuir air adhart.

Chaidh na planaichean fhoillseachadh aig a' Mhòd an t-seachdain a chaidh.

Bhon uairsin tha cuid air a bhith ag ràdh nach bu chòir dha na poilis a bhith a' cosg airgid, neo ùine, air suaicheantas dà-chànanach.

Ach a rèir nam poileas cha chosg na tha iad a' moladh càil a bharrachd airgid.

Seo Coinneach Mac a' Ghobhainn.

Air fhoillseachadh