Cruachan 50

Tha 50 bliadhna bho dh'fhosgail an stèisean dealain an Cruachan ann an Earra-Ghàidheal.

'S ann am broinn na beinne a tha an stèisean, is bha 4,000 duine ag obair air a' phròiseict.

Bha Iain MacPhàrlain à Taigh an Uillt nam measg is e na oileanach aig an àm.

Air fhoillseachadh