Prìsean sìos aig Fèill Chruidh

Tha e coltach gun tug an droch shamhradh buaidh air laoigh sna h-Eileanan an Iar.

Bha prìsean sìos air an-uiridh aig fèill an Leòdhas Dimàirt.

Cha bu chòir sin luchd-àrach a dhì-mhisneachadh, ge-tà, a rèir stiùirichean na margaidh-sprèidh.

Air fhoillseachadh