Taigh-grùdaidh ùr dha Inbhir Nis

Thug comhairlichean Gàidhealach cead-dealbhachaidh seachad do thaigh-grùdaidh ùr ann an Inbhir Nis.

Faisg air bliadhna air ais chaidh cead a dhiùlteadh dhan phròiseact aig Taigh-òsda a' Ghlinne Mhòir, a tha ri taobh na h-aibhne.

Thuirt luchd-còmhnaidh agus luchd-gnìomhachais faisg air làimh gur e briseadh dùil a bh'ann dhaibh-san.

Tha Eileen NicDhòmhnaill ag aithris.