Seirbheisean adhair gan càineadh

Chuir Comhairle nan Eilean Siar dìon air mar a tha a tha iad a' ruith còmhdhail san sgìre as dèidh càineadh bhon bhall pàrlamaid ionadail.

Mhol Aonghas Brianainn MacNèill gum bu chòir do Riaghaltas na h-Alba uallach a ghabhail airson seirbheisean adhair eadar na h-eileanan leis cho truagh 's a tha iad an-dràsta.

Tha an aithris seo aig Eilidh NicLeòid.

Air fhoillseachadh