Ratharsair mìos eile gun nurs

Cha bhi cùram meidigeach taobh a-muigh nan uairean àbhaisteach aig coimhearsnachd Ratharsair anns an eilean fhèin fad mìos an Dàmhair.

Choinnich comhairle choimhearsnachd an eilein ri NHS na Gàidhealtachd Diluain a bhruidhinn mu shuidheachadh cobhair meidigich an eilein.

Chuala na h-eileanaich nach atharraicheadh cùisean airson co-dhiù mìos, ach gun deadh coinneamh eile a chumail an uair sin.

Tha Doneil MacLeòid ag aithris.

Air fhoillseachadh