Tinneas Lyme an Uibhist

Tha fada bharrachd cùisean de thinneas Lyme ann an Uibhist na tha ann an sgìrean eile de na h-Eileanan an Iar, a-rèir àireamhan ùra.

Tha na figearan a' dèanamh dheth gu bheil cùis ùr dhen tinneas ann a h-uile ochd latha an Uibhist.

'S ann bho ghartain a tha an tinneas a' tighinn, agus tha e a' toirt buaidh mhòr air cuid de dhaoine.

Le tuilleadh seo an tè-naidheachd againn ann Uibhist, Shona NicDhòmhnaill.

Air fhoillseachadh