Cobhair mheidigeach Ratharsair

Cha bhi cùram meidigeach taobh a-muigh uairean àbhaisteach ri fhaighinn ann an Ratharsair fad mìos an Dàmhair.

Choinnich comhairle choimhearsnachd an eilein ri NHS na Gàidhealtachd Diluain a bhruidhinn mun t-suidheachadh le cobhair mheidigeach an eilein.

Chuala muinntir na sgìre nach atharraicheadh cùisean airson co-dhiù mìos, ach gun deadh coinneamh eile a chumail an uair sin.

Tha tuilleadh aig Doneil MacLeòid.

Air fhoillseachadh