Beachdan 'Buggsy'

Thèid sgioba ball coise Leòdhais agus na Hearadh an aghaidh Inbhir Gòrdain san iar-chuairt dheireannach de Chupa Chailleanach a' Chinn a' Tuath.

Tha an sgioba, a tha a' dion na tiotal, mar tha air a' chùis a dhèanamh air sgioba Alanais san fharpais. A' dol a-steach dhan gheàm, tha iad misneachail a dh' aindheoin atharrachaidhean san sguad...

Air fhoillseachadh