Moladh ùr mu chosgaisean lìbhrigidh

Thèid obair-sgrùdaidh a dhèanamh feuch an gabhadh cuid de dh'ionadan-aiseig Chal Mac a chleachdadh mar ionadan-lìbhrigidh neo togail airson stuthan agus bathar a tha daoine ann an sgìrean iomallach a' ceannach air lòidhne.

Chaidh an gluasad a dhearbhadh le Ministear nan Eilean, Derek MacAoidh, agus deasbad a' dol mu chosgaisean lìbhrigidh àrda ann an sgìrean dùthchail na h-Alba.

Air fhoillseachadh