Gealltanas air obair nam Poileas

Fhuair riochdairean eileanach agus Ghàidhealach gealltanas Diciadain bho Rùnaire a' Cheartais gum bi obair nam Poileas aig ìre ionadail a' tachairt a rèir phrìomhachasan ionadail.

Bha Mìcheal MacMhathain a' coinneachadh ri oifigearan-poilis agus riochdairean nam bord-sgrùdaidh ionadail ann an Dùn-Èideann aig co-labhairt mun chùis.

Tha am fear-naidheachd phoileataigeach againn, Mìcheal MacNèill, ag aithris.

Air fhoillseachadh