Companaidh Uibhisteach air cùmhnant a ghlèidheil

Fhuair companaidh an Uibhist a' Tuath cùmhnant fosfor a thoirt às an uisge ann an dòigh a tha seasmhach agus uaine, 's nach cosg cus a bharrachd.

Tha Uist Asco am measg sheachd chompanaidhean beaga a fhuair £40,000 an urra airson na h-obrach.

Leis a' chùis an-dràsta aig ìre sgrudaidh, dh'fhaodadh an tuilleadh airgid a bhith feitheamh.