Lòbhat 2 Caol Bhòid 1

Rinn Lòbhat an gnothach 2-1 air Caol Bhòid gus Cupa na Camanachd a thogail.

Tha blasad an seo de dh'aithris Radio nan Gàidheal air a' chuairt dheireannaich.