Bliadhna on Referendum: Glaschu

Bliadhna an dèidh an referendum air neo-eisimeileachd, tha cuid ag ràdh gum bu chòir bhòt eile a bhith air a cumail air àite na h-Alba anns an Rìoghachd Aonaichte.

Ged a chuir a' mhor-chuid de dh'Albannaich an aghaidh neo-eisimeileachd, bhòt am baile as motha anns an dùthaich air a son.

Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher, ag aithris à Glaschu.

Air fhoillseachadh