Alasdair Moireasdan

Dh'iarr fear a bha uair na chathraiche air MG ALBA gun tèid coimhead às ùr air a' chàirdeas a tha eadar am BBC agus MG ALBA - a tha a' ruith na seirbheis BBC ALBA còmhla.

Air fhoillseachadh