Dàil air sgìrean MPA

Thig dàil de cola-deug air òrdan Riaghaltas na h-Alba airson sgìrean mara glèidhte timcheall air na h-Eileanan an Iar.

Dh'aontaich Rùnaire na h-Àrainneachd, Ridseard Lochhead, dàil a chur an sàs gus cothrom a thoirt do dh'iasgairean fianais a thoirt do Comataidh nan Cùisean Dùthchail.

Air fhoillseachadh