Dragh mu chosgaisean lìbhrigidh

Tha daoine air a' Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan a' cosg fada cus fhathast air parsailean 's eile a bhith air an lìbhrigeadh san sgìre.

Sin a rèir aithisg bho Bhiùro Comhairleachaidh a' Phobaill, a th' air a bhith a' rannsachadh na cùise.

Tha iad ag radh gu bheil cosgaisean ro àrd a' tighinn air na ceudan mhìltean san sgìre.